HÀNG LUÔN CÓ SẴN TẠI CỬA HÀNG

Tự hào là đơn vị cung cấp những sản phẩm Đồ Ngủ Nam, Pijama Nam lớn nhất Việt Nam
icon
Với tiêu chí cung cấp cho khách hàng sản phẩm tốt nhất, HANGKI tự hào là đơn vị cung cấp những sản phẩm Đồ Ngủ Nam, Pijama Nam giúp bạn trở nên hoàn hảo hơn trong những bộ cánh đầy tinh tế. Sản phẩm kiểu dáng đa dạng đi đôi chất lượng. Cam kết hàng chuẩn , đẹp , thoải mái
TD123 - Đồ Ngủ Pijama Nam
TD

TD123 - Đồ Ngủ Pijama Nam

650.000

490.000

400.000 - 500.000

Nâu

L

TD122 - Đồ Ngủ Pijama Nam
TD

TD122 - Đồ Ngủ Pijama Nam

650.000

490.000

400.000 - 500.000

Đen

L

TD121 - Đồ Ngủ Pijama Nam
TD

TD121 - Đồ Ngủ Pijama Nam

650.000

490.000

400.000 - 500.000

Trắng

L

TD101 - Đồ Ngủ Pijama Nam
TD

TD101 - Đồ Ngủ Pijama Nam

650.000

490.000

400.000 - 500.000

Xanh

L

TD100 - Đồ Ngủ Pijama Nam
TD

TD100 - Đồ Ngủ Pijama Nam

650.000

490.000

400.000 - 500.000

Xanh

L

TD99 - Đồ Ngủ Pijama Nam
TD

TD99 - Đồ Ngủ Pijama Nam

750.000

550.000

500.000 - 600.000

Xanh

L

TD124 - Đồ Ngủ Pijama Nam
TD

TD124 - Đồ Ngủ Pijama Nam

550.000

395.000

300.000 - 400.000

Trắng

L

TD37 - Đồ Ngủ Pijama Nam
TD

TD37 - Đồ Ngủ Pijama Nam

500.000

395.000

300.000 - 400.000

Trắng

L

TD14 - Đồ Ngủ Pijama Nam
TD

TD14 - Đồ Ngủ Pijama Nam

780.000

580.000

500.000 - 600.000

Xám

L

TD13 - Đồ Ngủ Pijama Nam
TD

TD13 - Đồ Ngủ Pijama Nam

780.000

580.000

500.000 - 600.000

Xanh

L

TD12 - Đồ Ngủ Pijama Nam
TD

TD12 - Đồ Ngủ Pijama Nam

780.000

580.000

500.000 - 600.000

Xám

L

TD132 - Đồ Ngủ Pijama Nam
TD

TD132 - Đồ Ngủ Pijama Nam

780.000

580.000

500.000 - 600.000

Đen

L

TD131 - Đồ Ngủ Pijama Nam
TD

TD131 - Đồ Ngủ Pijama Nam

780.000

580.000

500.000 - 600.000

Đen

L

TD130 - Đồ Ngủ Pijama Nam
TD

TD130 - Đồ Ngủ Pijama Nam

780.000

580.000

500.000 - 600.000

Đen

L

TD102 - Đồ Ngủ Pijama Nam
TD

TD102 - Đồ Ngủ Pijama Nam

650.000

490.000

400.000 - 500.000

Đen

L

TD98 - Đồ Ngủ Pijama Nam
TD

TD98 - Đồ Ngủ Pijama Nam

780.000

580.000

500.000 - 600.000

Đen

L

TD97 - Đồ Ngủ Pijama Nam
TD

TD97 - Đồ Ngủ Pijama Nam

750.000

550.000

500.000 - 600.000

Đen

L

TD78 - Đồ Ngủ Pijama Nam
TD

TD78 - Đồ Ngủ Pijama Nam

780.000

580.000

500.000 - 600.000

Nâu

L

DD51
TD

DD51

670.000

495.000

400.000 - 500.000

Nâu

L

DD53
TD

DD53

670.000

495.000

400.000 - 500.000

Đen

L

DD52
TD

DD52

680.000

495.000

400.000 - 500.000

Da

L

DD50
TD

DD50

680.000

495.000

400.000 - 500.000

Đen

L

DD49
TD

DD49

680.000

495.000

400.000 - 500.000

Đen

L

DD48
TD

DD48

660.000

495.000

400.000 - 500.000

Đen

L

DD47
TD

DD47

670.000

495.000

400.000 - 500.000

Đen

L

DD46
TD

DD46

660.000

495.000

400.000 - 500.000

Đen

L

DD45
TD

DD45

660.000

495.000

400.000 - 500.000

Đen

L

DD44
TD

DD44

650.000

495.000

400.000 - 500.000

Đen

L

DD43
TD

DD43

660.000

495.000

400.000 - 500.000

Đen

L

DD41
TD

DD41

660.000

495.000

400.000 - 500.000

Đen

L

DD40
TD

DD40

660.000

495.000

400.000 - 500.000

Đen

L

DD39
TD

DD39

650.000

495.000

400.000 - 500.000

Xanh

L

DD38
TD

DD38

670.000

495.000

400.000 - 500.000

Da

L

DD37
TD

DD37

670.000

495.000

400.000 - 500.000

Đen

L

DD36
TD

DD36

650.000

495.000

400.000 - 500.000

Đen

L

DD35
TD

DD35

680.000

495.000

400.000 - 500.000

Xanh

L

DD34
TD

DD34

680.000

495.000

400.000 - 500.000

Đen

L

DD33
TD

DD33

660.000

495.000

400.000 - 500.000

Đen

L

DD54
TD

DD54

660.000

495.000

400.000 - 500.000

Trắng

L

DD55
TD

DD55

680.000

495.000

400.000 - 500.000

Đen

L

TD02- Đồ Ngủ Nam Trung Niên
TD

TD02- Đồ Ngủ Nam Trung Niên

600.000

480.000

400.000 - 500.000

Vàng

L

DD32
TD

DD32

690.000

495.000

400.000 - 500.000

Đen

L

DD31
TD

DD31

650.000

495.000

400.000 - 500.000

Đen

L

DD26
TD

DD26

630.000

450.000

400.000 - 500.000

Đen

L

DD25
TD

DD25

520.000

395.000

300.000 - 400.000

Đen

L

DD23
TD

DD23

510.000

395.000

300.000 - 400.000

Đen

L

DD22
TD

DD22

510.000

395.000

300.000 - 400.000

Đen

L

TD105 - Đồ Ngủ Pijama Nam
TD

TD105 - Đồ Ngủ Pijama Nam

670.000

490.000

400.000 - 500.000

Xanh

L

TD104 - Đồ Ngủ Pijama Nam
TD

TD104 - Đồ Ngủ Pijama Nam

660.000

490.000

400.000 - 500.000

Xanh

L

TD103 - Đồ Ngủ Pijama Nam
TD

TD103 - Đồ Ngủ Pijama Nam

650.000

490.000

400.000 - 500.000

Xanh

L

TD96 - Đồ Ngủ Pijama Nam
TD

TD96 - Đồ Ngủ Pijama Nam

780.000

550.000

500.000 - 600.000

Xanh

L

TD95 - Đồ Ngủ Pijama Nam
TD

TD95 - Đồ Ngủ Pijama Nam

760.000

550.000

500.000 - 600.000

Đen

L

TD94 - Đồ Ngủ Pijama Nam
TD

TD94 - Đồ Ngủ Pijama Nam

760.000

550.000

500.000 - 600.000

Xanh

L

TD93 - Đồ Ngủ Pijama Nam
TD

TD93 - Đồ Ngủ Pijama Nam

760.000

550.000

500.000 - 600.000

Xanh

L

TD92 - Đồ Ngủ Pijama Nam
TD

TD92 - Đồ Ngủ Pijama Nam

770.000

550.000

500.000 - 600.000

Xanh

L

TD91 - Đồ Ngủ Pijama Nam
TD

TD91 - Đồ Ngủ Pijama Nam

750.000

550.000

500.000 - 600.000

Đen

L

TD90 - Đồ Ngủ Pijama Nam
TD

TD90 - Đồ Ngủ Pijama Nam

760.000

550.000

500.000 - 600.000

Đen

L

TD89 - Đồ Ngủ Pijama Nam
TD

TD89 - Đồ Ngủ Pijama Nam

760.000

550.000

500.000 - 600.000

Xanh

L

TD88 - Đồ Ngủ Pijama Nam
TD

TD88 - Đồ Ngủ Pijama Nam

780.000

550.000

500.000 - 600.000

Đen

L

TD87 - Đồ Ngủ Pijama Nam
TD

TD87 - Đồ Ngủ Pijama Nam

750.000

550.000

500.000 - 600.000

Xám

L

TD86 - Đồ Ngủ Pijama Nam
TD

TD86 - Đồ Ngủ Pijama Nam

770.000

550.000

500.000 - 600.000

Xanh

L

TD85 - Đồ Ngủ Pijama Nam
TD

TD85 - Đồ Ngủ Pijama Nam

760.000

550.000

500.000 - 600.000

Xám

L

TD84 - Đồ Ngủ Pijama Nam
TD

TD84 - Đồ Ngủ Pijama Nam

760.000

550.000

500.000 - 600.000

Xám

L

TD83 - Đồ Ngủ Pijama Nam
TD

TD83 - Đồ Ngủ Pijama Nam

760.000

550.000

500.000 - 600.000

Xanh

L

TD82 - Đồ Ngủ Pijama Nam
TD

TD82 - Đồ Ngủ Pijama Nam

760.000

550.000

500.000 - 600.000

Đen

L

TD80 - Đồ Ngủ Pijama Nam
TD

TD80 - Đồ Ngủ Pijama Nam

750.000

550.000

500.000 - 600.000

Xanh

L

TD79 - Đồ Ngủ Pijama Nam
TD

TD79 - Đồ Ngủ Pijama Nam

750.000

550.000

500.000 - 600.000

Xanh

L

TD44 - Đồ Ngủ Nam Trung Niên
TD

TD44 - Đồ Ngủ Nam Trung Niên

590.000

420.000

400.000 - 500.000

Nâu

L

TD43 - Đồ Ngủ Nam Trung Niên
TD

TD43 - Đồ Ngủ Nam Trung Niên

530.000

420.000

300.000 - 400.000

Nâu

L

TD42 - Đồ Ngủ Nam Trung Niên
TD

TD42 - Đồ Ngủ Nam Trung Niên

520.000

395.000

300.000 - 400.000

Xanh

L

TD41 - Đồ Ngủ Nam Trung Niên
TD

TD41 - Đồ Ngủ Nam Trung Niên

530.000

395.000

300.000 - 400.000

Vàng

L

TD39
TD

TD39

550.000

420.000

400.000 - 500.000

Xanh

L

TD38 - Đồ Ngủ Pijama Nam
TD

TD38 - Đồ Ngủ Pijama Nam

500.000

395.000

300.000 - 400.000

Trắng

L

TD36 - Đồ Ngủ Pijama Nam
TD

TD36 - Đồ Ngủ Pijama Nam

630.000

395.000

300.000 - 400.000

Nâu

L

TD35 - Đồ Ngủ Pijama Nam
TD

TD35 - Đồ Ngủ Pijama Nam

530.000

395.000

300.000 - 400.000

Đen

L

TD34 - Đồ Ngủ Pijama Nam
TD

TD34 - Đồ Ngủ Pijama Nam

650.000

490.000

400.000 - 500.000

Xanh

L

TD33 - Đồ Ngủ Pijama Nam
TD

TD33 - Đồ Ngủ Pijama Nam

720.000

580.000

500.000 - 600.000

Trắng

L

TD32 - Đồ Ngủ Pijama Nam
TD

TD32 - Đồ Ngủ Pijama Nam

710.000

580.000

500.000 - 600.000

Xanh

L

TD30 - Đồ Ngủ Pijama Nam
TD

TD30 - Đồ Ngủ Pijama Nam

700.000

580.000

500.000 - 600.000

Xám

L

TD29 - Đồ Ngủ Pijama Nam
TD

TD29 - Đồ Ngủ Pijama Nam

700.000

580.000

500.000 - 600.000

Trắng

L

TD28 - Đồ Ngủ Pijama Nam
TD

TD28 - Đồ Ngủ Pijama Nam

700.000

580.000

500.000 - 600.000

Xanh

L

TD27 - Đồ Ngủ Pijama Nam
TD

TD27 - Đồ Ngủ Pijama Nam

700.000

580.000

500.000 - 600.000

Đen

L

TD26 - Đồ Ngủ Pijama Nam
TD

TD26 - Đồ Ngủ Pijama Nam

700.000

580.000

500.000 - 600.000

Xanh

L

TD25 - Đồ Ngủ Pijama Nam
TD

TD25 - Đồ Ngủ Pijama Nam

710.000

580.000

500.000 - 600.000

Xanh

L

TD23 - Đồ Ngủ Pijama Nam
TD

TD23 - Đồ Ngủ Pijama Nam

720.000

580.000

500.000 - 600.000

Xanh

L

TD22 - Đồ Ngủ Pijama Nam
TD

TD22 - Đồ Ngủ Pijama Nam

690.000

570.000

500.000 - 600.000

Đen

L

TD21 - Đồ Ngủ Pijama Nam
TD

TD21 - Đồ Ngủ Pijama Nam

700.000

570.000

500.000 - 600.000

Xanh

L

TD20 - Đồ Ngủ Pijama Nam
TD

TD20 - Đồ Ngủ Pijama Nam

700.000

550.000

500.000 - 600.000

Xanh

L

TD19 - Đồ Ngủ Pijama Nam
TD

TD19 - Đồ Ngủ Pijama Nam

700.000

550.000

500.000 - 600.000

Xanh

L

TD18 - Đồ Ngủ Pijama Nam
TD

TD18 - Đồ Ngủ Pijama Nam

700.000

570.000

500.000 - 600.000

Xám

L

TD17 - Đồ Ngủ Pijama Nam
TD

TD17 - Đồ Ngủ Pijama Nam

690.000

550.000

500.000 - 600.000

Xanh

L

TD16 - Đồ Ngủ Pijama Nam
TD

TD16 - Đồ Ngủ Pijama Nam

690.000

550.000

500.000 - 600.000

Xanh

L

TD15 - Đồ Ngủ Pijama Nam
TD

TD15 - Đồ Ngủ Pijama Nam

690.000

550.000

500.000 - 600.000

Xanh

L

TD08 - Đồ Pijama Nam Trung Niên
TD

TD08 - Đồ Pijama Nam Trung Niên

600.000

470.000

400.000 - 500.000

Trắng

L

TD07 - Bộ Pijama Nam Trung Niên
TD

TD07 - Bộ Pijama Nam Trung Niên

600.000

470.000

400.000 - 500.000

Trắng

L

TD06 - Pijama Cho Người Trung Tuổi Nam
TD

TD06 - Pijama Cho Người Trung Tuổi Nam

580.000

495.000

400.000 - 500.000

Xám

L

TD05- Bộ Pijama Nam Trung Niên
TD

TD05- Bộ Pijama Nam Trung Niên

580.000

495.000

400.000 - 500.000

Vàng

L

TD04- Bộ Pijama Nam Trung Niên
TD

TD04- Bộ Pijama Nam Trung Niên

600.000

470.000

400.000 - 500.000

Tím

L

TD03- Bộ Pijama Nam Trung Niên
TD

TD03- Bộ Pijama Nam Trung Niên

620.000

480.000

400.000 - 500.000

Vàng

L

TC92 - Đồ Ngủ Pijama Nam
TC

TC92 - Đồ Ngủ Pijama Nam

700.000

540.000

500.000 - 600.000

Đen

L

TC91 - Đồ Ngủ Pijama Nam
TC

TC91 - Đồ Ngủ Pijama Nam

700.000

540.000

500.000 - 600.000

Đen

L

TC83 - Đồ Ngủ Pijama Nam
TC

TC83 - Đồ Ngủ Pijama Nam

700.000

540.000

500.000 - 600.000

Xanh

L

TC82 - Đồ Ngủ Pijama Nam
TC

TC82 - Đồ Ngủ Pijama Nam

720.000

540.000

500.000 - 600.000

Đen

L

TC81 - Đồ Ngủ Pijama Nam
TC

TC81 - Đồ Ngủ Pijama Nam

720.000

540.000

500.000 - 600.000

Xanh

L

TC80 - Đồ Ngủ Pijama Nam
TC

TC80 - Đồ Ngủ Pijama Nam

720.000

540.000

500.000 - 600.000

Đen

L

TC47 - Đồ Ngủ Pijama Nam
TC

TC47 - Đồ Ngủ Pijama Nam

720.000

540.000

500.000 - 600.000

Đen

L

TC44 - Đồ Ngủ Pijama Nam
TC

TC44 - Đồ Ngủ Pijama Nam

720.000

540.000

500.000 - 600.000

Đen

L

TC43 - Đồ Ngủ Pijama Nam
TC

TC43 - Đồ Ngủ Pijama Nam

720.000

540.000

500.000 - 600.000

Đen

L

TC28 - Đồ Ngủ Pijama Nam
TC

TC28 - Đồ Ngủ Pijama Nam

750.000

550.000

500.000 - 600.000

Đen

L

TC45 - Đồ Ngủ Pijama Nam
TC

TC45 - Đồ Ngủ Pijama Nam

780.000

540.000

500.000 - 600.000

Đen

L

TC07 - Đồ Ngủ Pijama Nam
TC

TC07 - Đồ Ngủ Pijama Nam

650.000

420.000

400.000 - 500.000

Xanh

L

TC06 - Đồ Ngủ Pijama Nam
TC

TC06 - Đồ Ngủ Pijama Nam

700.000

490.000

400.000 - 500.000

Xanh

L

TC05 - Đồ Ngủ Pijama Nam
TC

TC05 - Đồ Ngủ Pijama Nam

650.000

470.000

400.000 - 500.000

Xanh

L

TC03 - Đồ Ngủ Pijama Nam
TC

TC03 - Đồ Ngủ Pijama Nam

650.000

470.000

400.000 - 500.000

Đen

L

TC02 - Đồ Ngủ Pijama Nam
TC

TC02 - Đồ Ngủ Pijama Nam

650.000

470.000

400.000 - 500.000

Đen

L

TC01 - Đồ Ngủ Pijama Nam
TC

TC01 - Đồ Ngủ Pijama Nam

600.000

470.000

400.000 - 500.000

Đen

L

TC11 - Đồ Ngủ Nam Trung Niên
TC

TC11 - Đồ Ngủ Nam Trung Niên

580.000

420.000

400.000 - 500.000

Vàng

L

DC17
TC

DC17

650.000

495.000

400.000 - 500.000

Đen

L

DC16
TC

DC16

660.000

495.000

400.000 - 500.000

Đen

L

DC15
TC

DC15

670.000

495.000

400.000 - 500.000

Xám

L

DC13
TC

DC13

660.000

495.000

400.000 - 500.000

Đen

L

DC12
TC

DC12

650.000

495.000

400.000 - 500.000

Nâu

L

DC11
TC

DC11

680.000

495.000

400.000 - 500.000

Đen

L

DC10
TC

DC10

670.000

495.000

400.000 - 500.000

Đen

L

DC09
TC

DC09

670.000

495.000

400.000 - 500.000

Đen

L

DC08
TC

DC08

650.000

495.000

400.000 - 500.000

Xanh

L

DC07
TC

DC07

650.000

495.000

400.000 - 500.000

Đen

L

DC06
TC

DC06

650.000

495.000

400.000 - 500.000

Đen

L

DC05
TC

DC05

600.000

495.000

400.000 - 500.000

Đen

L

DC04
TC

DC04

600.000

495.000

400.000 - 500.000

Nâu

L

DC03
TC

DC03

500.000

370.000

300.000 - 400.000

Đen

L

TC51 - Đồ Ngủ Pijama Nam
TC

TC51 - Đồ Ngủ Pijama Nam

700.000

540.000

500.000 - 600.000

Xanh

L

TC50 - Đồ Ngủ Pijama Nam
TC

TC50 - Đồ Ngủ Pijama Nam

670.000

540.000

500.000 - 600.000

Đen

L

TC49 - Đồ Ngủ Pijama Nam
TC

TC49 - Đồ Ngủ Pijama Nam

690.000

540.000

500.000 - 600.000

Xanh

L

TC48 - Đồ Ngủ Pijama Nam
TC

TC48 - Đồ Ngủ Pijama Nam

680.000

540.000

500.000 - 600.000

Xanh

L

TC27 - Đồ Ngủ Pijama Nam
TC

TC27 - Đồ Ngủ Pijama Nam

720.000

570.000

500.000 - 600.000

Xanh

L

TC25 - Đồ Ngủ Pijama Nam
TC

TC25 - Đồ Ngủ Pijama Nam

650.000

540.000

500.000 - 600.000

Tím

L

TC24 - Đồ Ngủ Pijama Nam
TC

TC24 - Đồ Ngủ Pijama Nam

650.000

540.000

500.000 - 600.000

Tím

L

TC23 - Đồ Ngủ Pijama Nam
TC

TC23 - Đồ Ngủ Pijama Nam

760.000

570.000

500.000 - 600.000

Trắng

L

TC22 - Đồ Ngủ Pijama Nam
TC

TC22 - Đồ Ngủ Pijama Nam

780.000

570.000

500.000 - 600.000

Da

L

TC21 - Đồ Ngủ Pijama Nam
TC

TC21 - Đồ Ngủ Pijama Nam

780.000

570.000

500.000 - 600.000

Xanh

L

TC20 - Đồ Ngủ Pijama Nam
TC

TC20 - Đồ Ngủ Pijama Nam

780.000

570.000

500.000 - 600.000

Trắng

L

TC19 - Đồ Ngủ Pijama Nam
TC

TC19 - Đồ Ngủ Pijama Nam

780.000

570.000

500.000 - 600.000

Xanh

L

TC18 - Đồ Ngủ Pijama Nam
TC

TC18 - Đồ Ngủ Pijama Nam

760.000

540.000

500.000 - 600.000

Xanh

L

TC17 - Đồ Ngủ Pijama Nam
TC

TC17 - Đồ Ngủ Pijama Nam

760.000

540.000

500.000 - 600.000

Xanh

L

TC16 - Đồ Ngủ Pijama Nam
TC

TC16 - Đồ Ngủ Pijama Nam

780.000

540.000

500.000 - 600.000

Xanh

L

TC15 - Đồ Ngủ Pijama Nam
TC

TC15 - Đồ Ngủ Pijama Nam

770.000

540.000

500.000 - 600.000

Xanh

L

TC14 - Đồ Ngủ Pijama Nam
TC

TC14 - Đồ Ngủ Pijama Nam

800.000

570.000

500.000 - 600.000

Xanh

L

TC13 -  - Đồ Ngủ Nam Trung Niên
TC

TC13 - - Đồ Ngủ Nam Trung Niên

580.000

420.000

400.000 - 500.000

Nâu

L

TC10 - Đồ Ngủ Pijama Nam
TC

TC10 - Đồ Ngủ Pijama Nam

570.000

410.000

400.000 - 500.000

Xanh

L

TC09 - Đồ Ngủ Pijama Nam
TC

TC09 - Đồ Ngủ Pijama Nam

530.000

380.000

300.000 - 400.000

Trắng

L

TC08 - Đồ Ngủ Pijama Nam
TC

TC08 - Đồ Ngủ Pijama Nam

580.000

380.000

300.000 - 400.000

Đen

L

TN34
TN

TN34

680.000

495.000

400.000 - 500.000

Đen

L

TN33
TN

TN33

680.000

495.000

<100.000

Đen

L

TN24
TN

TN24

620.000

450.000

400.000 - 500.000

Đen

L

TN23
TN

TN23

620.000

450.000

400.000 - 500.000

Đen

L

TN22
TN

TN22

620.000

450.000

400.000 - 500.000

Đen

L

TN45 - Đồ Ngủ Pijama Nam
TN

TN45 - Đồ Ngủ Pijama Nam

650.000

495.000

400.000 - 500.000

Xanh

L

TN44 - Đồ Ngủ Pijama Nam
TN

TN44 - Đồ Ngủ Pijama Nam

650.000

495.000

400.000 - 500.000

Đen

L

TN43 - Đồ Ngủ Pijama Nam
TN

TN43 - Đồ Ngủ Pijama Nam

650.000

495.000

400.000 - 500.000

Đen

L

TN42 - Đồ Ngủ Pijama Nam
TN

TN42 - Đồ Ngủ Pijama Nam

750.000

550.000

500.000 - 600.000

Nâu

L

TN41 - Đồ Ngủ Pijama Nam
TN

TN41 - Đồ Ngủ Pijama Nam

650.000

495.000

400.000 - 500.000

Đen

L

TN32 - Đồ Ngủ Pijama Nam
TN

TN32 - Đồ Ngủ Pijama Nam

650.000

495.000

400.000 - 500.000

Xám

L

TN31 - Đồ Ngủ Pijama Nam
TN

TN31 - Đồ Ngủ Pijama Nam

650.000

495.000

400.000 - 500.000

Xanh

L

TN21 - Đồ Ngủ Pijama Nam
TN

TN21 - Đồ Ngủ Pijama Nam

550.000

450.000

400.000 - 500.000

Nâu

L

TN20 - Đồ Ngủ Pijama Nam
TN

TN20 - Đồ Ngủ Pijama Nam

700.000

495.000

400.000 - 500.000

Đen

L

TN19 - Đồ Ngủ Pijama Nam
TN

TN19 - Đồ Ngủ Pijama Nam

700.000

495.000

400.000 - 500.000

Xám

L

TN18 - Đồ Ngủ Pijama Nam
TN

TN18 - Đồ Ngủ Pijama Nam

700.000

495.000

400.000 - 500.000

Đen

L

TN17 - Đồ Ngủ Pijama Nam
TN

TN17 - Đồ Ngủ Pijama Nam

700.000

495.000

400.000 - 500.000

Đen

Freesize

TN16
TN

TN16

700.000

495.000

400.000 - 500.000

Cam

L

TN15 - Đồ Ngủ Pijama Nam
TN

TN15 - Đồ Ngủ Pijama Nam

650.000

470.000

400.000 - 500.000

Xanh

L

TN10 - Đồ Ngủ Pijama Nam
TN

TN10 - Đồ Ngủ Pijama Nam

670.000

470.000

400.000 - 500.000

Xanh

L

TN08 - Đồ Ngủ Pijama Nam
TN

TN08 - Đồ Ngủ Pijama Nam

620.000

450.000

400.000 - 500.000

Xám

L

TN07 - Đồ Ngủ Pijama Nam
TN

TN07 - Đồ Ngủ Pijama Nam

670.000

470.000

400.000 - 500.000

Xám

L

TN06 - Đồ Ngủ Pijama Nam
TN

TN06 - Đồ Ngủ Pijama Nam

650.000

470.000

400.000 - 500.000

Xám

L

TN05 - Đồ Ngủ Pijama Nam
TN

TN05 - Đồ Ngủ Pijama Nam

650.000

470.000

400.000 - 500.000

Đen

L

DN34
TN

DN34

590.000

480.000

400.000 - 500.000

Đen

L

DN33
TN

DN33

590.000

480.000

400.000 - 500.000

Đen

L

DN32
TN

DN32

600.000

480.000

400.000 - 500.000

Đen

L

DN31
TN

DN31

580.000

480.000

400.000 - 500.000

Đen

L

DN30
TN

DN30

600.000

480.000

400.000 - 500.000

Đen

L

DN29
TN

DN29

600.000

480.000

400.000 - 500.000

Trắng

L

DN28
TN

DN28

600.000

480.000

400.000 - 500.000

Đen

L

DN27
TN

DN27

600.000

480.000

400.000 - 500.000

Đen

L

DN04
TN

DN04

480.000

360.000

TN14
TN

TN14

600.000

495.000

400.000 - 500.000

Đen

L

TN12 - Đồ Ngủ Pijama Nam
TN

TN12 - Đồ Ngủ Pijama Nam

580.000

360.000

300.000 - 400.000

Trắng

L

TN11 - Đồ Ngủ Pijama Nam
TN

TN11 - Đồ Ngủ Pijama Nam

500.000

360.000

300.000 - 400.000

Đen

L

TN09 - Đồ Ngủ Pijama Nam
TN

TN09 - Đồ Ngủ Pijama Nam

570.000

450.000

400.000 - 500.000

Xanh

Freesize

TN03
TN

TN03

540.000

450.000

400.000 - 500.000

Xanh

L

TN02
TN

TN02

540.000

450.000

400.000 - 500.000

Trắng

L

TN01
TN

TN01

540.000

450.000

400.000 - 500.000

Vàng

L

TD72
cotton trẻ

TD72

660.000

445.000

400.000 - 500.000

Xanh

L

TD66
cotton trẻ

TD66

660.000

445.000

400.000 - 500.000

Xanh

L

TD65
cotton trẻ

TD65

660.000

445.000

400.000 - 500.000

Xanh

L

TD63
cotton trẻ

TD63

660.000

445.000

400.000 - 500.000

Nâu

L

TD62
cotton trẻ

TD62

660.000

445.000

400.000 - 500.000

Tím

L

TD61
cotton trẻ

TD61

660.000

445.000

400.000 - 500.000

Xanh

L

TD53
cotton trẻ

TD53

660.000

445.000

400.000 - 500.000

Da

L

TD52
cotton trẻ

TD52

660.000

445.000

400.000 - 500.000

Xanh

L

TD50
cotton trẻ

TD50

660.000

445.000

400.000 - 500.000

Xanh

L

TD48
cotton trẻ

TD48

660.000

445.000

400.000 - 500.000

Xám

L

TC41
cotton trẻ

TC41

630.000

420.000

400.000 - 500.000

Xám

L

TC40
cotton trẻ

TC40

630.000

420.000

400.000 - 500.000

Xanh

L

TC38
cotton trẻ

TC38

630.000

420.000

400.000 - 500.000

Nâu

L

TC70
cotton trẻ

TC70

630.000

420.000

400.000 - 500.000

Xám

L

TC35
cotton trẻ

TC35

620.000

420.000

400.000 - 500.000

Xanh

L

TC34
cotton trẻ

TC34

620.000

420.000

400.000 - 500.000

Xám

L

TC31
cotton trẻ

TC31

630.000

420.000

400.000 - 500.000

Tím

L

TC30
cotton trẻ

TC30

630.000

420.000

400.000 - 500.000

Xanh

L

TD02- Đồ Ngủ Nam Trung Niên
TD

TD02- Đồ Ngủ Nam Trung Niên

600.000

480.000

400.000 - 500.000

Vàng

L

TD07 - Bộ Pijama Nam Trung Niên
TD

TD07 - Bộ Pijama Nam Trung Niên

600.000

470.000

400.000 - 500.000

Trắng

L

TD06 - Pijama Cho Người Trung Tuổi Nam
TD

TD06 - Pijama Cho Người Trung Tuổi Nam

580.000

495.000

400.000 - 500.000

Xám

L

TD44 - Đồ Ngủ Nam Trung Niên
TD

TD44 - Đồ Ngủ Nam Trung Niên

590.000

420.000

400.000 - 500.000

Nâu

L

TD43 - Đồ Ngủ Nam Trung Niên
TD

TD43 - Đồ Ngủ Nam Trung Niên

530.000

420.000

300.000 - 400.000

Nâu

L

TD41 - Đồ Ngủ Nam Trung Niên
TD

TD41 - Đồ Ngủ Nam Trung Niên

530.000

395.000

300.000 - 400.000

Vàng

L

TD42 - Đồ Ngủ Nam Trung Niên
TD

TD42 - Đồ Ngủ Nam Trung Niên

520.000

395.000

300.000 - 400.000

Xanh

L

TD17 - Đồ Ngủ Pijama Nam
TD

TD17 - Đồ Ngủ Pijama Nam

690.000

550.000

500.000 - 600.000

Xanh

L

TD08 - Đồ Pijama Nam Trung Niên
TD

TD08 - Đồ Pijama Nam Trung Niên

600.000

470.000

400.000 - 500.000

Trắng

L

TD05- Bộ Pijama Nam Trung Niên
TD

TD05- Bộ Pijama Nam Trung Niên

580.000

495.000

400.000 - 500.000

Vàng

L

TD04- Bộ Pijama Nam Trung Niên
TD

TD04- Bộ Pijama Nam Trung Niên

600.000

470.000

400.000 - 500.000

Tím

L

TD03- Bộ Pijama Nam Trung Niên
TD

TD03- Bộ Pijama Nam Trung Niên

620.000

480.000

400.000 - 500.000

Vàng

L

TD01- Bộ Pijama Nam Trung Niên
TD

TD01- Bộ Pijama Nam Trung Niên

600.000

480.000

400.000 - 500.000

Xanh

L

TC11 - Đồ Ngủ Nam Trung Niên
TC

TC11 - Đồ Ngủ Nam Trung Niên

580.000

420.000

400.000 - 500.000

Vàng

L

TC13 -  - Đồ Ngủ Nam Trung Niên
TC

TC13 - - Đồ Ngủ Nam Trung Niên

580.000

420.000

400.000 - 500.000

Nâu

L

TD54 - Pijama Nam Trung Niên
lớn tuổi

TD54 - Pijama Nam Trung Niên

590.000

495.000

400.000 - 500.000

Xanh

L

TD55 - Pijama Nam Trung Niên
lớn tuổi

TD55 - Pijama Nam Trung Niên

590.000

495.000

400.000 - 500.000

Trắng

L

TD56 - Pijama Nam Trung Niên
lớn tuổi

TD56 - Pijama Nam Trung Niên

590.000

495.000

400.000 - 500.000

Xanh

L

TD57 - Pijama Nam Trung Niên
lớn tuổi

TD57 - Pijama Nam Trung Niên

590.000

495.000

400.000 - 500.000

Trắng

L

TD58 - Pijama Nam Trung Niên
lớn tuổi

TD58 - Pijama Nam Trung Niên

590.000

495.000

400.000 - 500.000

Tím

L

TD59 - Pijama Nam Trung Niên
lớn tuổi

TD59 - Pijama Nam Trung Niên

590.000

495.000

400.000 - 500.000

Xanh

L

TC58
lớn tuổi

TC58

700.000

430.000

400.000 - 500.000

Da

Freesize

TD45
lớn tuổi

TD45

700.000

445.000

400.000 - 500.000

Xám

L

TD116 - Đồ Piijama Cho Người Già
lớn tuổi

TD116 - Đồ Piijama Cho Người Già

700.000

445.000

400.000 - 500.000

Xanh

L

TD111 - Bộ Cổ Tàu Người Lớn Tuổi
lớn tuổi

TD111 - Bộ Cổ Tàu Người Lớn Tuổi

790.000

480.000

400.000 - 500.000

Xám

L

TD109 - Bộ Cổ Tàu Người Lớn Tuổi
lớn tuổi

TD109 - Bộ Cổ Tàu Người Lớn Tuổi

790.000

480.000

400.000 - 500.000

Xám

L

TD108 - Bộ Cổ Tàu Người Lớn Tuổi
lớn tuổi

TD108 - Bộ Cổ Tàu Người Lớn Tuổi

790.000

480.000

400.000 - 500.000

Xám

L

TD77 - Đồ Piijama Cho Người Già
lớn tuổi

TD77 - Đồ Piijama Cho Người Già

750.000

445.000

400.000 - 500.000

Xám

L

TD76 - Đồ Piijama Cho Người Già
lớn tuổi

TD76 - Đồ Piijama Cho Người Già

730.000

445.000

400.000 - 500.000

Xanh

L

TD75 - Đồ Piijama Cho Người Già
lớn tuổi

TD75 - Đồ Piijama Cho Người Già

750.000

445.000

400.000 - 500.000

Xanh

L

TD73 - Đồ Piijama Cho Người Già
lớn tuổi

TD73 - Đồ Piijama Cho Người Già

740.000

445.000

400.000 - 500.000

Xanh

L

TD74 - Đồ Piijama Cho Người Già
lớn tuổi

TD74 - Đồ Piijama Cho Người Già

750.000

445.000

400.000 - 500.000

Xám

L

TD71 - Đồ Piijama Cho Người Già
lớn tuổi

TD71 - Đồ Piijama Cho Người Già

750.000

445.000

400.000 - 500.000

Xanh

L

TD70 - Đồ Piijama Cho Người Già
lớn tuổi

TD70 - Đồ Piijama Cho Người Già

720.000

445.000

400.000 - 500.000

Xanh

L

TD69 - Đồ Piijama Cho Người Già
lớn tuổi

TD69 - Đồ Piijama Cho Người Già

730.000

445.000

400.000 - 500.000

Da

L

TD68 - Đồ Piijama Cho Người Già
lớn tuổi

TD68 - Đồ Piijama Cho Người Già

750.000

445.000

400.000 - 500.000

Xanh

L

TD67 - Đồ Piijama Cho Người Già
lớn tuổi

TD67 - Đồ Piijama Cho Người Già

720.000

445.000

400.000 - 500.000

Xám

L

TD64 - Đồ Piijama Cho Người Già
lớn tuổi

TD64 - Đồ Piijama Cho Người Già

750.000

445.000

400.000 - 500.000

Xanh

L

TD60 - Đồ Piijama Cho Người Già
lớn tuổi

TD60 - Đồ Piijama Cho Người Già

730.000

445.000

400.000 - 500.000

Xanh

L

TC72 - Đồ Piijama Cho Người Già
lớn tuổi

TC72 - Đồ Piijama Cho Người Già

650.000

420.000

400.000 - 500.000

Xanh

L

TC71 - Đồ Piijama Cho Người Già
lớn tuổi

TC71 - Đồ Piijama Cho Người Già

670.000

420.000

400.000 - 500.000

Tím

L

TC70 - Đồ Piijama Cho Người Già
lớn tuổi

TC70 - Đồ Piijama Cho Người Già

650.000

420.000

400.000 - 500.000

Xám

L

TC69 - Đồ Piijama Cho Người Già
lớn tuổi

TC69 - Đồ Piijama Cho Người Già

640.000

420.000

400.000 - 500.000

Xanh

L

TC68 - Đồ Piijama Cho Người Già
lớn tuổi

TC68 - Đồ Piijama Cho Người Già

670.000

420.000

400.000 - 500.000

Xanh

L

TC67 - Đồ Piijama Cho Người Già
lớn tuổi

TC67 - Đồ Piijama Cho Người Già

670.000

420.000

400.000 - 500.000

Xanh

L

TC66 - Đồ Piijama Cho Người Già
lớn tuổi

TC66 - Đồ Piijama Cho Người Già

650.000

420.000

400.000 - 500.000

Xanh

L

TC65 - Đồ Piijama Cho Người Già
lớn tuổi

TC65 - Đồ Piijama Cho Người Già

650.000

420.000

400.000 - 500.000

Vàng

L

TC64 - Đồ Piijama Cho Người Già
lớn tuổi

TC64 - Đồ Piijama Cho Người Già

670.000

420.000

400.000 - 500.000

Xanh

L

TC63 - Đồ Piijama Cho Người Già
lớn tuổi

TC63 - Đồ Piijama Cho Người Già

650.000

420.000

400.000 - 500.000

Xanh

L

TC62 - Đồ Piijama Cho Người Già
lớn tuổi

TC62 - Đồ Piijama Cho Người Già

670.000

420.000

400.000 - 500.000

Xanh

L

TC61 - Đồ Piijama Cho Người Già
lớn tuổi

TC61 - Đồ Piijama Cho Người Già

650.000

420.000

400.000 - 500.000

Xám

L

TC60 - Đồ Piijama Cho Người Già
lớn tuổi

TC60 - Đồ Piijama Cho Người Già

670.000

420.000

400.000 - 500.000

Xanh

L

TC57 - Bộ Cổ Tàu Người Lớn Tuổi
lớn tuổi

TC57 - Bộ Cổ Tàu Người Lớn Tuổi

700.000

430.000

400.000 - 500.000

Xám

L

TC56 - Bộ Cổ Tàu Người Lớn Tuổi
lớn tuổi

TC56 - Bộ Cổ Tàu Người Lớn Tuổi

700.000

430.000

400.000 - 500.000

Xám

L

TC54 - Bộ Cổ Tàu Người Lớn Tuổi
lớn tuổi

TC54 - Bộ Cổ Tàu Người Lớn Tuổi

700.000

430.000

400.000 - 500.000

Xanh

L

TC42 - Đồ Piijama Cho Người Già
lớn tuổi

TC42 - Đồ Piijama Cho Người Già

670.000

420.000

400.000 - 500.000

Xanh

L

TC39 - Đồ Piijama Cho Người Già
lớn tuổi

TC39 - Đồ Piijama Cho Người Già

670.000

420.000

400.000 - 500.000

Xanh

L

TC36 - Đồ Piijama Cho Người Già
lớn tuổi

TC36 - Đồ Piijama Cho Người Già

670.000

420.000

400.000 - 500.000

Xám

L

TD72 - Đồ Piijama Cho Người Già
lớn tuổi

TD72 - Đồ Piijama Cho Người Già

660.000

445.000

400.000 - 500.000

Xanh

L

TD66 - Đồ Piijama Cho Người Già
lớn tuổi

TD66 - Đồ Piijama Cho Người Già

660.000

445.000

400.000 - 500.000

Xanh

L

TD65 - Đồ Piijama Cho Người Già
lớn tuổi

TD65 - Đồ Piijama Cho Người Già

660.000

445.000

400.000 - 500.000

Xanh

L

TD63 - Đồ Piijama Cho Người Già
lớn tuổi

TD63 - Đồ Piijama Cho Người Già

660.000

445.000

400.000 - 500.000

Nâu

L

TD62 - Đồ Piijama Cho Người Già
lớn tuổi

TD62 - Đồ Piijama Cho Người Già

660.000

445.000

400.000 - 500.000

Tím

L

TD57 - Pijama Nam Trung Niên
lớn tuổi

TD57 - Pijama Nam Trung Niên

590.000

495.000

400.000 - 500.000

Trắng

L

TD56 - Pijama Nam Trung Niên
lớn tuổi

TD56 - Pijama Nam Trung Niên

590.000

495.000

400.000 - 500.000

Xanh

L

TD55 - Pijama Nam Trung Niên
lớn tuổi

TD55 - Pijama Nam Trung Niên

590.000

495.000

400.000 - 500.000

Trắng

L

TD54 - Pijama Nam Trung Niên
lớn tuổi

TD54 - Pijama Nam Trung Niên

590.000

495.000

400.000 - 500.000

Xanh

L

TD53 - Đồ Piijama Cho Người Già
lớn tuổi

TD53 - Đồ Piijama Cho Người Già

660.000

445.000

400.000 - 500.000

Da

L

TD52 - Đồ Piijama Cho Người Già
lớn tuổi

TD52 - Đồ Piijama Cho Người Già

660.000

445.000

400.000 - 500.000

Xanh

L

TD51 - Đồ Piijama Cho Người Già
lớn tuổi

TD51 - Đồ Piijama Cho Người Già

660.000

445.000

400.000 - 500.000

Xanh

L

TD50 - Đồ Piijama Cho Người Già
lớn tuổi

TD50 - Đồ Piijama Cho Người Già

660.000

445.000

400.000 - 500.000

Xanh

L

TD49 - Đồ Piijama Cho Người Già
lớn tuổi

TD49 - Đồ Piijama Cho Người Già

550.000

445.000

400.000 - 500.000

Xám

L

TD48 - Đồ Piijama Cho Người Già
lớn tuổi

TD48 - Đồ Piijama Cho Người Già

660.000

445.000

400.000 - 500.000

Xám

L

TD47 - Đồ Piijama Cho Người Già
lớn tuổi

TD47 - Đồ Piijama Cho Người Già

660.000

445.000

400.000 - 500.000

Xanh

L

TD46 - Đồ Piijama Cho Người Già
lớn tuổi

TD46 - Đồ Piijama Cho Người Già

660.000

445.000

400.000 - 500.000

Xám

L

TD59 - Pijama Nam Trung Niên
lớn tuổi

TD59 - Pijama Nam Trung Niên

590.000

495.000

400.000 - 500.000

Xanh

L

TD58 - Pijama Nam Trung Niên
lớn tuổi

TD58 - Pijama Nam Trung Niên

590.000

495.000

400.000 - 500.000

Tím

L

TD40 - Đồ Piijama Cho Người Già
lớn tuổi

TD40 - Đồ Piijama Cho Người Già

560.000

420.000

400.000 - 500.000

Nâu

L

TC41 - Đồ Piijama Cho Người Già
lớn tuổi

TC41 - Đồ Piijama Cho Người Già

660.000

420.000

400.000 - 500.000

Xám

L

TC40 - Đồ Piijama Cho Người Già
lớn tuổi

TC40 - Đồ Piijama Cho Người Già

640.000

420.000

400.000 - 500.000

Xanh

L

TC38 - Đồ Piijama Cho Người Già
lớn tuổi

TC38 - Đồ Piijama Cho Người Già

650.000

420.000

400.000 - 500.000

Nâu

L

TC35 - Đồ Piijama Cho Người Già
lớn tuổi

TC35 - Đồ Piijama Cho Người Già

660.000

420.000

400.000 - 500.000

Xanh

L

TC34 - Đồ Piijama Cho Người Già
lớn tuổi

TC34 - Đồ Piijama Cho Người Già

650.000

420.000

400.000 - 500.000

Xám

L

TC33 - Đồ Piijama Cho Người Già
lớn tuổi

TC33 - Đồ Piijama Cho Người Già

650.000

420.000

400.000 - 500.000

Xanh

L

TC31 - Đồ Piijama Cho Người Già
lớn tuổi

TC31 - Đồ Piijama Cho Người Già

630.000

420.000

400.000 - 500.000

Tím

L

TC30 - Đồ Piijama Cho Người Già
lớn tuổi

TC30 - Đồ Piijama Cho Người Già

630.000

420.000

400.000 - 500.000

Xanh

L

TC29 - Đồ Piijama Cho Người Già
lớn tuổi

TC29 - Đồ Piijama Cho Người Già

630.000

420.000

400.000 - 500.000

Xám

L

TC12 - Đồ Piijama Cho Người Già
lớn tuổi

TC12 - Đồ Piijama Cho Người Già

580.000

420.000

400.000 - 500.000

Nâu

L

CẢM NHẬN KHÁCH HÀNG
HANGKI rất hạnh phúc khi được nhận hàng ngàn feedback  gửi về mỗi ngày
CẢM NHẬN KHÁCH HÀNG
Album Ảnh
HÌNH ẢNH KHÁCH HÀNG
Hình ảnh thực tế được khách hàng gửi về khi mặc những sản phẩm Đồ Ngủ Nam HANGKI
HÌNH ẢNH KHÁCH HÀNG
Album Ảnh
HƠN 100.000 KHÁCH HÀNG ĐÃ HÀI LÒNG
Chân thành cảm ơn khách hàng đã đồng hành cùng HANGKI
Lê Thị Trà

Khi cần đồ ngủ, đồ lót tôi nghĩ ngay đến HANGKI. Mua hàng ở đây lâu năm tôi luôn hài lòng về chất lượng, dịch vụ

Trần Thị Diễm My

Các bạn nhân viên ở đây tư vấn rất nhiệt tình. Sẵn sàng hỗ trợ khách hàng. Đó là điều tôi thích nhất khi quay lại HANGKI

Lữ Vũ Tùng anh

Đồ ở đây mẫu mã rất đa dạng. Nhiều mẫu lạ, xinh. Giao hàng rất nhanh. Mua nhiều lần, lần nào cũng thấy rất ok

Bùi Thị Kim Loan

Dịch vụ ở đây tốt. Chăm sóc quan tâm khách hàng chu đáo. Tôi là người khá kén với đồ lót nhưng ở đây tôi hài lòng

Video CẢM NHẬN KHÁCH HÀNG

Đây là những động lực giúp HANGKI tận tâm, cái tiến liên tục để phục vụ khách hàng thân yêu

Cảm nhận khách hàng _Anh Định | HANGKI

Cảm nhận khách hàng _ Chị Vy | HANGKI

Cảm nhận khách hàng - Chị Trà

HANGKI luôn tâm niệm rằng có được ngày hôm nay, để tồn tại được trên con đường kinh doanh này đó là nhờ sự ủng hộ của các khách hàng từ mọi miền Tổ quốc.Cảm ơn khách hàng gần xa đã tin tưởng và ủng hộ HANGKI

LÍ DO MUA HÀNG TẠI HANGKI
HANGKI đi đầu chuyên về các sản phẩm đồ ngủ , đồ lót tại TP. HCM, có mặt lâu đời. Since 2010. 
Uy tín được khẳng định qua việc phục vụ hơn hàng triệu khách hàng trên toàn quốc Việt Nam
Sản phẩm chất lượng cao. Mẫu mã đa dạng, giúp khách hàng dễ lựa chọn. 
04 GIÁ
Chính sách giá tốt nhất và linh hoạt + nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn 
Ship nhanh toàn quóc. Ship hỏa tốc 2h ở HCM, Bình Dương
Thực hiện đổi hàng theo Chính sách Đổi hàng của Công ty
Kiểm tra hàng trước khi nhận. Không ưng ý gửi lại shipper không tốn bất kì chi phí nào
Tư vấn chuyên nghiệp về sản phẩm phù hợp với từng khách hàng.Hỗ trợ tư vấn nhiệt tình
Luôn có chương trình tích điểm, những chính sách hậu mãi, tri ân khách hàng cũ…
Miễn phí gói quà, có kèm thiệp lời chúc theo yêu cầu khi mua từ 2 bộ
 HANGKI cung cấp nhiều hình thức thanh toán linh hoạt như COD, tiền mặt, quẹt thẻ. momo,...
Có chỗ đậu xe hơi khi khách ghé cửa hàng tạo điều kiện mua sắm thoải mái nhất
HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG
Hoạt động bán hàng online và ofline luôn có nhân viên túc trực tư vấn nhiệt tình cho khách hàng
HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG
 SALES DIVISON
 SALES DIVISON

Đội ngủ nhân viên luôn túc trực để tư vấn cho khách hàng nhanh nhất

 

 DESIGN DEPARTMENT
 DESIGN DEPARTMENT

Đội ngủ thiết kế luôn sáng tạo đem đến cho khách hàng những sản phẩm tốt nhất

 

 STORAGE DEPARMENT
 STORAGE DEPARMENT

Cửa hàng và kho hàng luôn sẵn hàng để phục vụ khách hàng

Luôn đặt chất lượng sản phẩm lên hàng đầu. HANGKI liên tục cải tiến mỗi ngày
SẢN PHẨM ĐẠT TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG
HỎA TỐC 1H
HỎA TỐC 1H
Giao grap, ahamove hỏa tốc cho khách HCM cần gấp. Ship nhanh toàn quốc
KIỂM HÀNG, ĐỔI HÀNG
KIỂM HÀNG, ĐỔI HÀNG
Nhận hàng được kiểm tra . Không hài lòng gửi lại shipper không tốn bất kì chi phí nào
FREESHIP TỪ 2 BỘ
FREESHIP TỪ 2 BỘ
Được miễn phí vận chuyển toàn quốc khi mua từ 2 bộ
GÓI QUÀ MIỄN PHÍ
GÓI QUÀ MIỄN PHÍ
Miễn phí gói quà chuyên nghiệp, có kèm thiệp lời chúc theo yêu cầu khi mua từ 2 bộ
CÂU HỎI THƯỜNG GẶP
Chọn hình ảnh

_ Khách hàng có thể tới trực tiếp tại cửa hàng tại : 20 Mai Xuân Thưởng, P.11, Bình Thạnh, HCM

_ Đặt hàng online và HANGKI giao hàng tận nơi 

+ Đặt hàng trên website https://hangki.com/ , chọn thêm sản phẩm vào giỏ hàng rồi thêm thông tin tên, SĐT, địa chỉ, ghi chú để HANGKI gọi điện lại xác nhận đơn hàng và giao hàng cho quý khách

+ Nhấn vào nút liên hệ messenger trên web để chat trực tiếp với nhân viên tư vấn HANGKI

+ Gọi HOTLINE 0932 666 454 để đặt hàng và tư vấn nhanh nhất

Mọi đơn hàng quý khách đặt hàng đều được xác nhận trong vòng 24h. Đôi khi hệ thống đơn hàng quá tải  có thể xảy ra sự cố bị xót đơn của quý khách, Trường hợp quá thời gian trên không thấy ai liên hệ quý khách vui lòng gọi về HOTLINE: 0932 666 454 

_ Tại HCM : khách đặt đơn trước 12h thì nhận hàng trong chiều ngày hôm đó
_ Tỉnh : 2-5 ngày tùy vị trí
_ Trường hợp khách ở HCM muốn giao hỏa tốc 1-2h, HANGKI có hỗ trợ book grap giao liền cho khách hàng, Khách vui lòng chuyển khoản trước đối với đơn hàng hỏa tốc

Quý khách hoàn toàn được khui hàng kiểm tra hàng khi shipper giao đến trước khi thanh toán
 

HANGKI có hỗ trợ đổi hàng, không hỗ trợ trả hàng. 
Quý khách vui lòng cân nhắc kĩ trước khi mua. Vì HANGKI không hoàn lại tiền mặt, chỉ hỗ trợ đổi sản phẩm

_ Đối với sản phẩm có size: HANGKI đổi size trên đúng sản phẩm khách đã chọn, không đổi qua sản phẩm khác. Nếu hết size vui lòng chọn sản phẩm khác
_ Đối với sản phẩm freesize : HANGKI hỗ trợ đổi qua sản phẩm khác
_ Hóa đơn đổi hàng vui lòng bằng hoặc lớn hơn hóa đơn cũ. Trường hợp quý khách chọn sản phẩm ít tiền hơn hóa đơn cũ, chúng tôi không hoàn tiền mặt
_ Phí ship đổi hàng Quý khách vui lòng gửi cho shipper 
_ Không đổi hàng đối với mặt hàng : quần lót, áo dán vì là mặt hàng nhạy cảm
_ Sản phẩm đổi hàng vui lòng còn nguyên, không qua giặt , đã mặc, không tháo mác, còn hóa đơn bán hàng

_ Trong vòng 3 ngày từ khi nhận được đơn hàng. Trong vòng 3 ngày HANGKI nhận được thông tin khách hàng muốn đổi hàng kèm hình ảnh, video sản phẩm lỗi, HANGKI sẽ tiền hành giải quyết, gửi đơn mới lại cho shipper đến giao cho quý khách và lấy về món hàng đơn cũ
_ Quá thời gian trên HANGKI xin phép từ chối mọi lý do đổi hàng

_ Mở cửa : 9h-21h hàng ngày 
_ Ngày lễ nếu OFF, HANGKI sẽ thông báo trên Facebook, Zalo, Google map để quý khách tiện theo dõi

20 Mai Xuân Thưởng, P.11, Bình Thạnh, HCM
 

_ HANGKI cam kết bảo mật hoàn toàn, chỉ sử dụng thông tin của quý khách trong việc giao hàng, lưu lại thông tin khách hàng cũ để giải quyết khi khách hàng có thắc mắc, khiếu nại, và  chương trình khuyến mãi, tri ân, quà tặng, chính sách đặc biệt chỉ dành riêng cho khách hàng cũ
_ Quý khách hoàn toàn yên tâm về vấn đề này
 

_ HANGKI trân trọng từng khách hàng đã ủng hộ. HANGKI rất chú trọng đến vấn đề chăm sóc khách hàng. Hơn 70% khách hàng đến từ khách hàng cũ, nên không có lí do nào mà không có chương trình cho khách hàng cũ :)
_ Khách hàng mua hàng bên HANGKI được tích điểm để giảm đơn cho những đơn hàng sau
_ Và có những mặt hàng hiếm chỉ ưu tiên để dành cho khách hàng cũ trước
_ Khách hàng cũ được thêm vào zalo VIP của HANGKI để chăm sóc đặc biệt, được hỗ trợ tư vấn nhanh
_ Chương trình giá sốc, giá flash sale cho khách hàng cũ
_ Và nhiều chương trình quà tặng tri ân dành cho khách hàng cũ 
 

_ Hạng BẠC : hoá đơn từ 3.000.000 trở lên => GIẢM 5%

_ Hạng VÀNG : hoá đơn từ 5.000.000 trở lên => GIẢM 7%

_ Hạng KIM CƯƠNG : hoá đơn từ 10.000.000 trở lên => GIẢM 10%

_ Phí ship toàn quốc : 30k
_ Mua từ 2 bộ được miễn phí ship

Mua từ 2 bộ trở lên thì quý khách đã được miễn ship

 

Pijama nam

Pijama nam là một trong những trang phục ngủ phổ biến và được ưa chuộng bởi tính thoải mái và phong cách của nó giúp giấc ngủ trở nên ngon hơn. Ngoài ra, đồ pijama nam còn được xem như một phần của gu thời trang của chủ nhân, đem lại vẻ ngoài lịch thiệp và sang trọng phòng ngủ cũng như khi ở nhà. Hãy cùng tìm hiểu thêm về bộ pijama nam và các lựa chọn phù hợp để đảm bảo một giấc ngủ thoải mái nhé

 

1/  Các loại pijama nam phổ biến

 

1.1/ Pijama nam tay dài quần dài

Pijama nam tay dài quần dài là một trong những loại pijama phổ biến nhất dành cho nam giới. Điểm nổi bật của pijama nam tay dài quần dài là tính đa năng, không chỉ dùng để ngủ mà còn có thể mặc trong những ngày nghỉ dưỡng tại nhà hay sử dụng khi đi du lịch. Ngoài ra, loại quần áo pijama nam này còn mang đến cho chủ nhân sự lịch lãm và sang trọng. Với sự đa năng và tính ứng dụng cao, pijama nam tay dài quần dài không chỉ giúp người mặc cảm thấy thoải mái mà còn giúp tăng thêm sự tự tin và phong cách của chủ nhân.

pijama nam tay dài quần dài

1.2/ Pijama nam tay ngắn quần dài

Pijama nam tay ngắn quần dài là một trong những lựa chọn pijama phổ biến cho nam giới. Với thiết kế tay ngắn và quần dài, pijama nam tay ngắn quần dài mang lại sự thoải mái và dễ chịu trong suốt giấc ngủ.Pijama nam tay ngắn quần dài là một trong những lựa chọn pijama phổ biến cho nam giới.Với tính đa năng và tiện dụng cao, pijama nam tay ngắn quần dài sẽ giúp cho giấc ngủ của bạn trở nên dễ chịu và tốt hơn

pijama nam tay ngắn quần ngắn

1.3/ Pijama nam quần ngắn

Pijama nam quần ngắn là một lựa chọn thời trang phổ biến cho nam giới trong mùa hè. Với thiết kế quần ngắn, đồ ngủ pijama nam giúp cho người mặc cảm thấy mát mẻ và thoải mái khi ngủ.
Điểm nổi bật của pijama nam quần ngắn là sự tiện dụng và dễ chịu. Với thiết kế này, pijama nam có thể được mặc trong suốt cả mùa hè, khi thời tiết trở nên nóng bức và khó chịu. Pijama nam quần ngắn mang lại cảm giác thoải mái và mát mẻ cho người mặc, giúp cho giấc ngủ trở nên ngon hơn

pijama nam quần ngắn

 

2/ Các thiết kế phổ biến

2.1/ Hoạ tiết trơn, đơn giản

 Thiết kế pijama nam trơn, đơn giản là một lựa chọn phổ biến, đặc biệt là cho những người thích sự thanh lịch và không quá phô trương. Thường có màu sắc tối và không có hoa văn hay họa tiết nổi bật. Một số lợi ích của thiết kế pijama nam trơn, đơn giản là tính đa năng và dễ phối đồ. Với thiết kế này, pijama nam có thể được sử dụng không chỉ là trang phục ngủ, mà còn có thể mặc khi ở nhà, đi chơi hay đi dạo phố. Bên cạnh đó, pijama nam trơn cũng dễ dàng phối đồ với các trang phục khác, đặc biệt là khi diện cùng áo phông hoặc áo khoác. Pijama nam trơn cũng có thể được sử dụng không chỉ là trang phục

ngủ mà còn là trang phục thường ngày.

pijama nam trơn đơn giản

2.2/ Hoạ tiết kẻ

Pijama nam hoạ tiết kẻ là một lựa chọn thú vị cho những quý ông yêu thích phong cách nam tính và mạnh mẽ. Thiết kế này có thể mang lại sự mới mẻ và độc đáo cho tủ đồ của bạn, và có thể phù hợp với nhiều hoàn cảnh khác nhau. Đối với pijama nam hoạ tiết kẻ, phổ biến nhất là kẻ sọc dọc và kẻ ô, mang lại sự đơn giản và thanh lịch. Tuy nhiên, cũng có những phiên bản pijama nam kẻ ngang hoặc kẻ xéo, tạo nên sự phá cách và thú vị. Màu sắc của pijama nam hoạ tiết kẻ cũng đa dạng, từ các gam màu trầm đến màu sáng tươi, phù hợp với sở thích và gu thẩm mỹ của mỗi người. pijama nam hoạ tiết kẻ là một lựa chọn thú vị cho những quý ông yêu thích phong cách nam tính và mạnh mẽ. Thiết kế này có thể mang lại sự mới mẻ và độc đáo cho tủ đồ của bạn, và có thể phù hợp với nhiều hoàn cảnh khác nhau

pijama nam kẻ

2.3/ Hoạ tiết các thương hiệu

Các thiết kế dựa trên các thương hiệu lớn luôn được ưa chuộng như Gucci, Versace, Lv, Dior, Fendi, Burberry... Tất cả những thiết kế pijama nam hoạ tiết của các thương hiệu này đều mang lại sự thoải mái và phong cách riêng biệt cho người mặc. Bạn có thể lựa chọn một thiết kế phù hợp với sở thích và gu thẩm mỹ của mình để tạo nên phong cách thời trang độc đáo và ấn tượng

pijama nam gucci

2.4/ Hoạ tiết geometric

Thiết kế pijama nam hoạ tiết geometric thường là sự kết hợp giữa các hình học như tam giác, hình vuông hay hình tròn. Thiết kế này thường được làm từ chất liệu cotton hoặc flannel, mang lại cảm giác thoải mái và dễ chịu

pijama nam geometric

2.5/ Hoạ tiết animal print

Thiết kế pijama nam hoạ tiết animal print thường là sự kết hợp giữa các hoạ tiết in hình độc đáo của các loài động vật như báo, hổ, sư tử hay rắn. Thiết kế này thường được làm từ chất liệu cotton hoặc silk, mang lại cảm giác độc đáo và cá tính

pijama nam animal print

2.6/ Hoạ tiết hoa văn

Thiết kế pijama nam hoạ tiết hoa văn thường được làm từ chất liệu silk hoặc satin, mang lại cảm giác mềm mại và sang trọng. Hoạ tiết thường là các hình in hoa văn độc đáo và tinh tế.

pijama nam hoa văn

 

3/ Chất liệu 

 

3.1/ Pijama nam vải cotton

Cotton là một chất liệu tự nhiên, được làm từ sợi bông, có đặc tính rất thấm hút và thoáng mát. Với độ mềm mại và độ bền cao, pijama nam vải cotton là lựa chọn tuyệt vời cho những người yêu thích sự đơn giản và thoải mái trong giấc ngủ
Cotton có khả năng thấm hút mồ hôi rất tốt, giúp cho người mặc cảm thấy thoải mái và dễ chịu trong suốt giấc ngủ. Ngoài ra, cotton cũng có khả năng giữ ấm tốt, đặc biệt là khi kết hợp với lớp lót vải ấm áp
Tuy nhiên, khi chọn pijama nam cotton, cần lưu ý để chọn loại vải cotton tốt và chất lượng để đảm bảo sự thoải mái và an toàn khi mặc. Ngoài ra, cũng cần lưu ý cách bảo quản pijama nam để tránh tình trạng co rút, biến dạng hay mất màu

pijama nam cotton

 

3.2/ Pijama nam vải lụa

Pijama nam vải lụa là một lựa chọn sang trọng và đẳng cấp cho những người muốn có một giấc ngủ thật thoải mái và êm ái. Có nhiều loại lụa: tơ tằm, gấm, satin, phi bóng…
Lụa có đặc tính mềm mại, mịn màng và bóng loáng. Với độ bền cao và khả năng thoáng mát tốt, pijama nam vải lụa là lựa chọn phổ biến cho các quý ông và các tín đồ thời trang.

pijama nam lụa

 

3.3/ Pijama nam vải thun

 Pijama nam vải thun thường có màu sắc đa dạng và kiểu dáng đơn giản, phù hợp với những người yêu thích sự tiện lợi và đơn giản trong cách ăn mặc. Độ bền cao và khả năng co giãn tốt mang đến sự thoải mái và dễ chịu trong giấc ngủ

pijama nam vải thun

 

3.4/ Pijama nam vải kate

Với chất liệu vải kate, pijama nam có khả năng thấm hút tốt và giúp đồng thời thoát khí tốt hơn, giúp cho người mặc không bị quá nóng hay khó chịu trong giấc ngủ
pijama nam vải kate là một lựa chọn thú vị cho những người yêu thích sự thoải mái và nhẹ nhàng trong giấc ngủ

pijama nam kate

Ngoài ra còn có các chất liệu vải thô, đũi,... cũng rất được ưa chuộng

 

4 / Đối tượng mặc pijama nam

 

4.1/ Trẻ em

Pijama nam trẻ em là một lựa chọn hoàn hảo cho các bậc phụ huynh muốn giữ ấm cơ thể và giúp con mình có một giấc ngủ ngon hơn.Với các chất liệu mềm mại và an toàn, pijama nam giúp các bé có một giấc ngủ ngon và sâu hơn. Đặc biệt, pijama nam cho trẻ em thường có hình ảnh các nhân vật hoạt hình, hoặc các mẫu hoạ tiết bắt mắt, giúp trẻ thích thú hơn khi mặc

pijama nam trẻ em

 

4.2/ Giới trẻ

Mẫu mã của pijama nam cho giới trẻ cũng rất đa dạng, từ những chiếc pijama nam trơn đơn giản đến các mẫu hoạ tiết sặc sỡ và phong phú. Ngoài ra, pijama nam còn là một item thời trang được ưa chuộng trong các buổi tiệc ngủ, giúp tạo nên sự gần gũi và vui vẻ giữa các bạn bè. Với sự thoải mái và đa dạng trong thiết kế, pijama nam là một lựa chọn hoàn hảo cho giới trẻ hiện nay.

pijama nam

 

4.3/ Trung niên

Các mẫu pijama nam dành cho độ tuổi trung niên còn được trang trí bằng những hoạ tiết đơn giản, nhẹ nhàng, tạo nên vẻ thanh lịch và tinh tế,đồng thời vẫn cảm thấy thoải mái và thoáng mát khi ngủ

Pijama nam trung niên

 

4.4/ Người lớn tuổi

Pijama nam dành cho người lớn tuổi thường được thiết kế đơn giản, tiện dụng và thoải mái để đảm bảo giấc ngủ ngon và sức khỏe tốt. Với chất liệu mềm mại và nhẹ nhàng, như cotton hay lụa, pijama nam sẽ giúp cho người lớn tuổi cảm thấy thoải mái và dễ chịu khi nằm xuống ngủ. Ngoài ra, các mẫu pijama nam dành cho người già thường có kiểu dáng rộng rãi, giúp người sử dụng dễ dàng di chuyển và vận động trong giấc ngủ, cũng như giữ ấm cơ thể vào mùa đông

pijama nam lớn tuổi

 

5/  Lựa chọn pijama nam phù hợp

Lựa chọn pijama nam phù hợp là điều quan trọng giúp cho giấc ngủ của bạn trở nên thoải mái và sức khỏe được bảo vệ. Dưới đây là những yếu tố nên cân nhắc khi lựa chọn pijama nam phù hợp.

 

5.1/ Phù hợp với thời tiết

Pijama nam được thiết kế với nhiều chất liệu khác nhau, vì vậy bạn nên lựa chọn pijama nam phù hợp với thời tiết. Với mùa đông, bạn nên chọn các loại pijama nam được làm từ chất liệu dày, ấm áp như cotton, flannel hay lụa. Còn trong mùa hè, các loại pijama nam mỏng, thoáng mát và thấm hút mồ hôi như thun hoặc lụa sẽ là lựa chọn tốt nhất.

 

5.2/ Phù hợp với sở thích và phong cách

Ngoài yếu tố thời tiết, sở thích và phong cách cũng là điều cần quan tâm khi chọn pijama nam. Nếu bạn thích phong cách đơn giản, tiện dụng, thì pijama nam đơn giản, không có hoa văn, họa tiết sẽ là lựa chọn phù hợp. Còn nếu bạn yêu thích phong cách năng động, trẻ trung thì pijama nam có họa tiết độc đáo, sáng tạo sẽ là lựa chọn tuyệt vời.

 

5.3/ Phù hợp túi tiền

Ngoài ra, một số yếu tố khác cần cân nhắc khi chọn pijama nam phù hợp bao gồm kích cỡ, độ bền và giá cả. Với kích cỡ, bạn nên chọn pijama nam phù hợp với vóc dáng để đảm bảo sự thoải mái khi mặc. Độ bền của pijama nam cũng rất quan trọng, bạn nên chọn những mẫu pijama nam có chất lượng tốt, dễ giặt và bền màu để sử dụng lâu dài. Giá cả cũng là một yếu tố quan trọng, bạn nên lựa chọn pijama nam phù hợp với ngân sách của mình để đảm bảo tính tiện dụng và hiệu quả của sản phẩm.

5.4/ Thương hiệu

Nhắc tới pijama nam không thể không nhắc tới thương hiệu HANGKI. HANGKI chuyên pijama nam đứng đầu tại Việt Nam, với đa dạng kiểu dáng mẫu mã luôn trendy bắt kịp xu hướng, thiết kế dành cho nhiều đối tượng, chất lượng cao cấp chuẩn form, chất vải mềm mịn, đường may tinh tế

Bạn có thể xem mẫu pijama nam tại web site: https://hangki.com/pijama-nam

6 /  Cách sử dụng và bảo quản pijama nam

6.1/ Cách giặt và làm sạch pijama nam

Nên giặt pijama nam bằng nước lạnh hoặc nước ấm, tránh sử dụng nước nóng để tránh co rút và phai màu.
Sử dụng bột giặt nhẹ hoặc chất tẩy rửa độc hại, tránh sử dụng chất tẩy mạnh có thể làm hư vải.
Không sử dụng chất tẩy vết bẩn trực tiếp lên pijama nam, nên ngâm trước với dung dịch tẩy trước khi giặt.
Không giặt chung pijama nam với quần áo khác, đặc biệt là quần áo có màu sáng.

6.2/ Cách bảo quản pijama nam để giữ độ bền và đẹp

Nên giặt pijama nam sau mỗi lần sử dụng để tránh vi khuẩn và mùi hôi.
Nên phơi pijama nam trong nơi thoáng mát, tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời để tránh phai màu và làm hỏng vải.
Nên bảo quản pijama nam trong tủ quần áo sạch và khô ráo, tránh đặt gần đồ ẩm hoặc dơ bẩn.
Không nên ủi pijama nam với nhiệt độ cao, nên ủi ở nhiệt độ vừa phải để tránh làm hư vải

 

7. Kết luận

Pijama nam là một trong những trang phục quan trọng và không thể thiếu trong tủ đồ của mỗi người đàn ông. Với nhiều kiểu dáng và chất liệu khác nhau, đồ ngủ pijama nam mang đến sự thoải mái và giấc ngủ ngon cho người mặc. Để chọn được sản phẩm tốt nhất cho mình, bạn nên lưu ý đến các yếu tố như kích thước, thương hiệu, giá cả, màu sắc và kiểu dáng. Với các sản phẩm đồ ngủ nam pijama chất lượng và đa dạng về kiểu dáng và chất liệu tại HANGKI, bạn sẽ có một giấc ngủ trọn vẹn và sâu hơn. Hãy đến với chúng tôi và khám phá các sản phẩm của chúng tôi để tìm kiếm bộ pijama nam ưng ý cho riêng mình