VCHT38
Còn Hàng
Bích Trâm
Bích Trâm

VCHT38

400.000 - 500.000
Đen

470.000

570.000

VCHT37
Còn Hàng
Bích Trâm
Bích Trâm

VCHT37

400.000 - 500.000
Đen

450.000

550.000

VCHT36
Còn Hàng
Bích Trâm
Bích Trâm

VCHT36

400.000 - 500.000
Xanh

450.000

550.000

VCHT35
Còn Hàng
Bích Trâm
Bích Trâm

VCHT35

400.000 - 500.000
Xanh

450.000

550.000

VCHT12
Còn Hàng
Bích Trâm
Bích Trâm

VCHT12

500.000 - 600.000
Đen

530.000

780.000

VCHT26
Còn Hàng
Bích Trâm
Bích Trâm

VCHT26

400.000 - 500.000
Xanh

470.000

620.000

VCHT25
Còn Hàng
Bích Trâm
Bích Trâm

VCHT25

400.000 - 500.000
Đỏ

470.000

650.000

VCHT24
Còn Hàng
Bích Trâm
Bích Trâm

VCHT24

400.000 - 500.000
Da

470.000

600.000

VCHT23
Còn Hàng
Bích Trâm
Bích Trâm

VCHT23

400.000 - 500.000
Trắng

470.000

570.000

VCHT22
Còn Hàng
Bích Trâm
Bích Trâm

VCHT22

400.000 - 500.000
Xanh

470.000

700.000

VCHT21
Còn Hàng
Bích Trâm
Bích Trâm

VCHT21

500.000 - 600.000
Xanh

530.000

720.000

VCHT20
Còn Hàng
Bích Trâm
Bích Trâm

VCHT20

400.000 - 500.000
Đen

470.000

690.000

VCHT19
Còn Hàng
Bích Trâm
Bích Trâm

VCHT19

500.000 - 600.000
Xám

530.000

700.000

VCHT18
Còn Hàng
Bích Trâm
Bích Trâm

VCHT18

400.000 - 500.000
Xanh

470.000

690.000

VCHT17
Còn Hàng
Bích Trâm
Bích Trâm

VCHT17

400.000 - 500.000
Da

470.000

690.000

VCHT11
Còn Hàng
Bích Trâm
Bích Trâm

VCHT11

400.000 - 500.000
Đen

490.000

750.000

VCHT10
Còn Hàng
Bích Trâm
Bích Trâm

VCHT10

500.000 - 600.000
Trắng

530.000

670.000

VCHT09
Còn Hàng
Bích Trâm
Bích Trâm

VCHT09

400.000 - 500.000
Vàng

470.000

630.000

VCHT07
Còn Hàng
Bích Trâm
Bích Trâm

VCHT07

400.000 - 500.000
Vàng

470.000

650.000

VCHT06
Còn Hàng
Bích Trâm
Bích Trâm

VCHT06

500.000 - 600.000
Xanh

530.000

720.000

VCHT05
Còn Hàng
Bích Trâm
Bích Trâm

VCHT05

500.000 - 600.000
Đỏ

530.000

650.000

VCHT04
Còn Hàng
Bích Trâm
Bích Trâm

VCHT04

500.000 - 600.000
Đen

530.000

680.000

VCHT03
Còn Hàng
Bích Trâm
Bích Trâm

VCHT03

500.000 - 600.000
Đen

530.000

720.000

VCHT02
Còn Hàng
Bích Trâm
Bích Trâm

VCHT02

500.000 - 600.000
Đỏ

530.000

670.000

1 2